Where We Work

Home / Where We Work

Current Locations:

 • Kabul
 • Kapisa
 • Parwan
 • Badakhshan
 • Kandahar
 • Kunar

Past Locations:

 • Takhar
 • Baghlan
 • Ghazni
 • Sar-e-pol
 • Khost
 • Herat
 • Kunduz
 • Daikundi
 • Balkh
 • Paktia
 • Helmand
 • Noristan
 • Nangarhar
 • Panjshir